Protipravni kolektivni izgoni prosilcev za azil

Submitted by root on Pon, 05/13/2019 - 14:37

FB dogodek

Predstavitev poročila

PREDSTAVITEV POROČILA: PROTIPRAVNI KOLEKTIVNI IZGONI PROSILCEV ZA AZIL NA HRVAŠKO

 

Radio Študent in iniciativa Info Kolpa v petek, 17. maja 2019, ob 18. uri vabita na dogodek v atrij ZRC SAZU.

 

18.30    Info Kolpa - Predstavitev poročila, v katerem so  dokazi, da slovenska policija sistematično onemogoča pravico do azilnega postopka in da protipravno ter selektivno izroča migrante hrvaškim organom.

19.30 Are You Syrious? - Članice zagrebške organizacije/medija bodo predstavile razmere na hrvaškem- sistematično državno nasilje nad migranti, grobo omejevanje svobode medijev in dela nevladnih organizacij ter kriminalizacija solidarnosti. Predstavile pa bodo tudi drugo plat- torej načine soočanja, naslavljanja in delovanja znotraj orisanih razmer. Predstavitev hrvaških kolegic je pomembna saj bo nakazala pred kakšnimi razmerami migranti tako obupano bežijo in kakšna usoda jih čaka ob izgonu.  

20.30    Iftar - Večerja, ki jo bodo pripravili čakajoči na azil, nastanjeni v azilnem domu na Viču. Po večerji bodo migranti spregovorili o vsakdanu migranta na poti in na cilju.

 

Na koncu pa vabimo zainteresirano javnost in predstavnike civilne družbe k razpravi o možnih načinih nagovarjanja razkrite problematike. Za več informacij in vprašanj smo dosegljivi na: infokolpa@gmail.com ter na strani: https://push-forward.org

 

POROČILO INICIATIVE INFO KOLPA

Na dogodku bomo predstavili rezultate civilnega monitoringa policijskih postopkov na slovenskem delu schengenske meje. Poročilo je rezultat angažiranega novinarskega projekta, s katerim smo poskusili poiskati odgovor na vprašanje: Ali slovenska policija migrantom selektivno in protipravno preprečuje dostop do zaprositve za azil? Želeli smo torej jasno ugotoviti, ali slovenska policija migrante, ki so izrazili namero, da zaprosijo za azil v Sloveniji, v nasprotju z mednarodnopravnimi standardi in proti njihovi volji izroča hrvaški policiji, ki nad migranti dokumentirano izvaja sistematično fizično in psihično nasilje.

Poročilo, ki ga bomo predstavili, vsebuje dokumentacijo projekta »Info Kolpa«, vključno z dokazi, da slovenska policija sistematično izganja migrante, ki želijo v Sloveniji zaprositi za azil. Na policijski postaji Črnomelj je namreč še maja lansko leto 98 odstotkov vseh migrantov, ki so bili obravnavani zaradi nezakonitega prečkanja meje, izrazilo namero zaprositve za azil. Junija pa je ta delež padel na zgolj 3 odstotke. Drastičen padec je bil zaznan tudi na obmejnih policijskih postajah Ilirske Bistrice in Metlike. Ta nepojasnjen nenaden upad registriranih prošenj za azil, ki časovno sovpada z javnosti nerazkritimi navodili vrha policije posameznim policijskim postajam glede obravnave migrantov, je bil tudi eden izmed razlogov, zaradi katerih je takratna varuhinja človekovih pravic izpostavila, da so očitki o kolektivnem izganjanju resni, a da ni dovolj dokazov, da bi lahko z gotovostjo trdili, da to počne tudi slovenska policija.

Kot je izpostavil Ivan Šelih (namestnik varuhinje): "Odpraviti je treba dvom oz. očitek, ali je imela oseba, ki je bila v pridržanju, namen zaprositi za azil, ali pa je prošnjo celo podala, pa je bila ta preslišana." Poročilo »Info Kolpa« je med drugim odgovor na ta poziv varuhinje človekovih pravic, saj odpravlja dvom, da slovenska policija izvaja kolektivne izgone prosilcev za azil. Brez dvoma trdimo, da slovenska policija namerno “presliši” prošnje za azil.

Kot civilna iniciativa, zbrana pod imenom »Info Kolpa«, smo lansko jesen vzpostavili telefonsko številko, na katero so migranti sporočili svojo lokacijo, potem ko so prečkali mejo in se znašli na območju Republike Slovenije. Sporočili so nam svoje osebne podatke in namero, da zaprosijo za azil v Sloveniji. Te informacije smo posredovali policiji in varuhinji človekovih pravic. Zanimalo nas je, ali bo slovenska policija izgnala migrante, katerih prisotnost na ozemlju države je znana tako civilni družbi kot varuhinji. Kljub posredovanju se je v pomembnem deležu dokumentiranih primerov zgodilo, da so bili posamezniki izgnani na Hrvaško in od tam v Bosno in Hercegovino(t. i. »push-back«).

Takratna notranja ministrica je podoben poskus civilne družbe, ki si je prizadevala raziskovati domneve o grobih kršitvah človekovih pravic s strani varnostnih organov, označila kot »grožnje« policiji. Tudi sicer je informiranje migrantov o njihovih pravicah velikokrat označeno kot pomoč »nevladnikov« pri »nezakonitem prehajanju meje« in celo sodelovanje pri trgovini z belim blagom. Vendar ne moremo pristati na to, da je zahteva po transparentnosti policijskega dela in spoštovanje človeškega življenja ter iskanje načinov vzpostavitve neposrednega stika z žrtvami sistemskega nasilja opredeljena kot zločin. Zdi se nam nedopustno, da ni odgovora na takšno vprašanje, da ostane neraziskano in nesankcionirano. Samovoljnost policije pri odločanju o usodah ljudi, ki pogosto bežijo pred mučenjem in preganjanjem, skupaj z apatičnostjo javnosti ustvarja nevaren precedens za vse.

V letu 2018 je zgolj po uradnih podatkih slovenska policija na Hrvaško od 9149 oseb, ki so prečkale mejo, izgnala 4653 oseb. Sistematična praksa nezakonitih izgonov se je pričela po maju 2018, ko je policijski vrh izdal direktivo za vse policijske postaje, v kateri so navodila slovenskim obmejnim policistom, da naj prijete migrante, če jih prime mešana hrvaško-slovenska patrulja, preda hrvaškim represivnim organom. Že nekaj časa pa opažamo, da slovenska policija izganja tudi iz osrednje Slovenije (neposredne bližine Ljubljane) .

 

ARE YOU SYRIOUS?

Na predstavitvi poročila bodo sodelovale tudi članice zagrebške “grassroots” novinarske platforme in prostovoljske aktivistične mreže Are You Syrious?, ki se je po dolgem poletju migracij 2015 vzpostavila kot osrednji vir informacij s terena na balkanski migracijski poti.

Govorile bodo o razmerah na Hrvaškem in načinu nagovarjanja sistemskega nasilja. Predstavile bodo, kakšne so razmere na Hrvaškem, kako tam država ustrahuje nevladne organizacije in pritiska na medije, prav tako pa bodo govorile o različnih metodah boja proti kriminalizaciji migracij. Izkušnje hrvaških kolegic so dragocene, ker v poročilu ugotavljamo, da slovenska policija sodeluje s hrvaškimi policisti. Predstavitev kolegic iz Hrvaške nam bo pojasnila, kakšna usoda čaka izgnane migrante in zakaj se sedaj tako krčevito izogibajo soočanju s slovensko policijo. Zaradi dejanj hrvaške policije je vračanje migrantov ne samo nelegalno, ampak tudi nemoralno in nečloveško.

 

IFTAR

V tretjem delu dogodka bodo svojo zgodbo povedali tisti, o katerih govorimo, a se jih redko pripusti k besedi – migrantke in migranti, ki nas vabijo, da skupaj z njimi prekinemo post. Večerji bo sledil pogovor v katerem se bomo pogovarjali o izkušnji bivanja v Sloveniji; težavah, s katerimi se soočajo, o birokratskih nesmislih, ki so težavni že za tiste, ki smo vešči jezika; o svojih željah in strahovih.

 

Vabljene in vabljeni!  

Pretekli dogodki