Ujemi me, če moreš: kako se preganja gospodarski kriminal?

Ustvarjalni center Švicarija

 

Povezava do prispevka

FB dogodek

kriminal

Če izhajamo iz teze, da nezaupanje javnosti do državnih organov izvira predvsem iz pregovorno prepočasnega preganjanja največjih primerov gospodarskega kriminala, je problematiko odklonskega vedenja na področju ekonomije smiselno pogledati tudi skozi prizmo pristojnih institucij. Zakaj v Sloveniji prevladuje občutek, da so te neuspešne pri pregonu kriminala belih ovratnikov? So res?

Na panelu bomo s predstavnicami in predstavniki Finančne uprave RS, Vrhovnega državnega tožilstva RS, Vrhovnega sodišča RS in Uprave kriminalistične policije raziskali proces preiskovanja, analiziranja in sankcioniranja gospodarske kriminalitete.

 

Sodelujoči:

 

Damjana Slapar Burkat (vodja sektorja za nadzor na Finančni upravi RS),

Erika Repovž (svetovalka za odnose z javnostmi na Vrhovnem državnem tožilstvu),

Jože Kozina (vrhovni državni tožilec),

Dragan Oblonar (vodja oddelka za poslovni in javni sektor kriminalistične policije),

Natan Vitežnik (moderator).