Šolstvo in moraliziranje

10. april 2019 ob 19.00
Vodnikova domačija, Ljubljana

FB dogodek

 

Vsako zgodovinsko obdobje in področje zaznamujejo prakse, delovanja, razmisleki. V odgovor nanje ali pa v koraku z njimi se oblikujejo odgovori, kritike in razmisleki. Ti so najglasnejši, kadar se oblikujejo kot odgovor na prakse, ki se dotikajo ranljivih skupin - in le redkokatera skupina je tako velika, heterogena in ranljiva kot skupina šoloobveznih otrok. Na področju šolstva se oblikujejo prakse, ki so deležne eksplicitne ali tacitne kritike, ta pa je vselej najzanimivejša, kadar je skrita v moraliziranje. Okrogla miza je namenjena razkrivanju nekaterih nevralgičnih točk s področja današnjega šolstva ter moraliziranja v navezavi z njimi.

 

Sogovorci:

Primož Krašovec,

Damijan Štefanc,

Janez Krek,

Gabi Čačinovič Vogrinčič,

Lucija Klun (moderatorka)