RADART #10: X/L Experiment :: RADIO TOVARNA, 2. dan

Cirkulacija2, Tobačna, Ljubljana

 

15.00-19.00 RADIJSKA POPOLDANSKA MATINEJA (pogovori & javljanja)

 

- Radio Art & RŠ: Softver & RŠ Luka Frelih & Peter Levart, moderatorja: Bojan Anđelković & Borut Savski
- Radia Network: Knut Aufermann (Resonance FM, London, UK), Lucinda Guy in Alice Armstrong (Soundart - Radio, Devon, UK), Lale Rodgarkia-Dara, Taguhi Torosyan in Ulla Rauter (Radio Orange & Radio Helsinki, Dunaj & Graz, AU), moderatorki: Urška Savič in Dunja Kukovec


Radia Network je neodvisna mednarodna neformalna mreža radijskih postaj (trenutno nas je 26), ki imajo skupni interes v produkciji in izmenjavi umetniških del, narejenih ali prirejenih za radio.

- »Obstranski« program: Makadamski pevski zbor RŠ, gastronomske »inštalacije« (dr. Paškulin) & DJs: Deep3p & Aleš Rojc

 

19.00-20.00 RADIJSKA VEČERJA

 

20.00-24.00 RADIJSKA MEŠALKA (A/V performansi & inštalacije)


- KOZMIZEM 2001 :: Černigoj/Zajec, procesiranje Ursonate Kurta Schwittersa iz leta 1932 (Dragan Živadinov, Dunja Zupančič, Miha Turšič, Blaž Šef, Tjaša Ribizel, Matej Kurinčič, Miha Mihaljčič, Ivan Lotrič in Dario Seraval) – produkcija DELAK

- Brane Zorman, EMS memory trackers

- Andrej Kocan, Live Act

Staš Vrenko, modul synth avdio performans

Marko Kovačić, PART 2, projekcija filma & avdio performans

- Zergon & beeplip, Subtractive Synthesis / Odštevalna sinteza, improvizacija za sintetizator zvoka in drugo analogno elektroniko, 2019

- Marta Fakuch (Lina Rica, Lina Sabari, Marek Fakuč, Gašper Letonja, Žiga Palčar), AV performans

 

** avdio & video stream: TTRŠ & RTVŠ