Koordinate alternativnega – utopija ali dejanskost sedanjosti: okrogla miza

Slovenska kinoteka

 

Sklopa izbranih filmov bo pospremila okrogla miza, ki bo v luči izbranih filmskih podob izrisala arheologijo medijskega diskurza v slovenskem prostoru – predvsem njegovih alternativnih ter politično-estetskih praks skozi izbrane filmske podobe ter pretresala vlogo in pomen enega najstarejših neodvisnih medijev v evropskem prostoru, Radia Študent.

Preko primera utopistično-realistične prakse in teorije delovanja tega medija bomo v diskusiji z izbranimi relevantnimi sogovorniki premišljali proces zgodovinjenja, kot tudi kritično vrednotili potence možnosti delovanja alternativnega v normiranem prostoru javnih diskurzivnih praks ter pri tem reaktualizirali oznake in razmerja alternativnega do komercialnega v odnosu do sodobnih medijskih praks v našem prostoru, pri čemer nezanemarljivo vlogo igra sam film kot eden od potencialnih nosilcev in soustvarjalcev kritičnega izraza tovrstnih praks.  

 

Gostje okrogle mize:

Robert Bobnič, bivši urednik Redakcije za kulturo in humanistične vede RŠ in Tribune;

Melita Zajc, bivša urednica Redakcije za kulturo in humanistične vede;

Franci Zavrl, bivši odgovorni urednik RŠ;

Anja Banko, redaktorica oddaje Temna zvezda in redna sodelavka Redakcije za kulturo in humanistične vede RŠ (moderatorka).