Delavnica: Za vključujočo in skupnostno usmerjeno šolo

Atrij ZRC SAZU

FB dogodek

cover photo

Poleg vzgoje in izbraževanja nudi šola otroku tudi prostor za socializacijo, hrano, strokovno pomoč pri učenju, varen prostor za igro ... Ob razplastitvi "otroka" v heterogenost šoloobvezne populacije, ter ob poznavanju načina dela v ljubljanskih šolah, lahko ugotovimo, da se potrebe otrok ali bolje, nujne razvojno socializacijske potrebe otrok v slovenskih šolah ob trenutni ureditvi dela ne morejo izpolniti. Otroci priseljenci, otroci s težavami pri razumevanju jezika, otroci manjšinskih skupin, otroci, ki potrebujejo dodatno učno pomoč - šole se s temi, težavnimi otroki, popada stihijsko in sporadično, pogosto v preveliki odvisnosti od evropskih projektov ali projektov nasploh.

Delavnica - strokovni posvet - bo ob začetku šolskega leta povezala ravnatelje ljubljanskih osnovnih šol, šolske strokovne delavce, strokovnjake s področja vzgoje in izobraževanja in delavce nevladnih organizacij, ki s šolami sodelujejo projektno.

Skupina sodelavk in sodelavcev Radia Študent, ki se v zadnjih letih kot novinarji, raziskovalci ali pedagoški delavci ukvarjamo  z delom s socialno izključenimi otroki. Eno izmed pomembnih spoznanj je bilo tudi dejstvo, da je večina programov, ki se izvajajo v slovenskih šolah, osredotočenih na ozek sektor, zelo malo pa je (tudi zaradi deljenih pristojnosti) med-sektorskega povezovanja, ki bi bilo dejansko osredotočeno na otroke z manj priložnostmi.

Naša želja je, da ustvarimo povezave med šolami, nevladnimi organizacijami, četrtnimi skupnostmi, mladinskimi centri, strokovnimi institucijami ter drugimi deležniki, in ustvarimo mrežo, ki kvalitetno sooblikujejo otroški vsakdan. S povezavo omenjenih akterjev hočemo poskrbeti, da se projektna mreža oblikuje v sistemsko in se ustvarijo smiselne in trajne povezave med izvajalci storitev in šolami. Verjamemo, da je lahko le s takim, celostnim pristopom spremenimo šole v take, ki imajo dolgotrajno pozitivne učinke na učence in družbo.

Strokovni posvet bomo izvedli jeseni.
Vse zainteresirane prosimo, da se na delavnice prijavijo.

Sodelujoči:

Lucija Klun,
Zala Gruden,
Sladjana Jović Mičković,
Andreja Hočevar,
Ministrstvo za izobraževanje,
Mestna občina Ljubljana,
Arne Zupančič (moderator)