Alternativne pedagoške oblike in javne VIZ ustanove

11. april 2019 ob 17.00
Knjižnica Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana

FB dogodek

V domačem prostoru smo priča vzniku šol in vrtcev, ki projektno ali stalno izvajajo alternativne pedagoške oblike. Kakšen je njihov pogled na otroka? Izobraževanje? Kakšno mesto ima njihova izobraževalna ustanova v slovenskem šolskem sistemu? V okviru panelne razprave bomo preizprašali tudi smiselnost partikularnih pedagoških prijemov v trenutnem vzgojno-izobraževalnem sistemu.

 

Sogovorci:

Suzana Plemenitaš,

Vesna Lešnik,

Ana Nuša Kern

Lucija Klun (moderatorka)